Distribúciu Medosan Kurkuma Plus tabliet a Medosan Kurkuma Plus Gélu sme ukončili z dôvodu že výrobkom nieje možné pripísať žiadny liečivý účinok.